นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นายมงคล พวงศรี
ผูู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

หน้าหลัก >> หน่วยงานราชการที่เปิดสอบ

หน่วยงานราชการที่เปิดสอบ
- สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่องรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 (25 เม.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
- งานราชการที่เปิดสอบ (3 ม.ค. 2556)
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการสหกรณ์,เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์,นักจัดการงานทั่วไป” (8-16 พ.ย.55) (13 พ.ย. 2555)
- กรมการศาสนา เปิดสอบ งานราชการ “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิชาการศาสนา” (7-20 พ.ย. 55 (13 พ.ย. 2555)
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครสอบบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน 16 อัตรา ในระหว่างวันที่ 1-13 พ.ย. 55 (13 พ.ย. 2555)
- สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เปิดสอบ งานราชการ “พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4,5″ (12 พ.ย. – 4 ธ.ค. 55) (13 พ.ย. 2555)
- กรมที่ดิน เปิดสอบ งานราชการ “นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน” (15 พ.ย. – 6 ธ.ค.55) (13 พ.ย. 2555)
- ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (9 พ.ย. 2555)
- การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ พนักงานตำแหน่ง พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างเครื่องกล,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า สำหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (9 พ.ย. 2555)
- บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครสอบ “เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่กฎหมายและสัญญา,เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย” (บัดนี้ – 9 พ.ย.55) (9 พ.ย. 2555)

หน้า : [1]
 
สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-8484 โทรสาร 0-2282-0290
E-mail: ado@cad.go.th