ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

 

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่อง "การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
จำนวน 30 ตอน
Vol.1 ตอนที่ 1-5
โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
ดาวน์โหลด: VDO1 VDO2 VDO3 VDO4 VDO5
 
สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 1-5
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 1
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 2
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 3
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 4
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 5
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรื่อง "การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
  จำนวน 30 ตอน
  Vol.2 ตอนที่ 6-10
   
   
   
  ดาวน์โหลด: VDO6 VDO7 VDO8 VDO9 VDO10
   
  สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 6-10
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 6
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 7
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 8
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 9
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 10
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรื่อง "การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
  จำนวน 30 ตอน
  Vol.3 ตอนที่ 11-15
   
   
  ดาวน์โหลด: VDO11 VDO12 VDO13 VDO14 VDO15
   
  สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 11-15
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 11
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 12
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 13
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 14
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 15
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรื่อง "การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
  จำนวน 30 ตอน
  Vol.4 ตอนที่ 16-20
   
   
  ดาวน์โหลด: VDO16 VDO17 VDO18 VDO19 VDO20
   
  สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 16-20
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 16
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 17
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 18
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 19
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 20
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรื่อง "การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
  จำนวน 30 ตอน
  Vol.5 ตอนที่ 21-25
   
   
   
  ดาวน์โหลด: VDO21 VDO22 VDO23 VDO24 VDO25
   
  สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 21-25
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 21
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 22
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 23
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 24
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 25
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  เรื่อง "การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน"
  จำนวน 30 ตอน
  Vol.6 ตอนที่ 26-30
   
   
   
  ดาวน์โหลด: VDO26 VDO27 VDO28 VDO29 VDO30
   
  สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 26-30
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 26
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 27
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 28
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 29
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอนที่ 30
 •  
  นายโอภาส  ทองยงค์
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    
   
  นางสาวเนื่องบุญ  วรรณโก
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี
  และถ่ายทอดเทคโนโลยี
   
  « กุมภาพันธ์ 2562 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28
  ดูปฏิทินทั้งหมด
   
  สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทรศัพท์ 0-2282-8484 โทรสาร 0-2282-0290
  E-mail: ado@cad.go.th